Aanbod

Albers & Oplossingen voert werkzaamheden uit op het brede terrein van bezielde, duurzame ontwikkeling. Het gaat daarbij over veranderen: veranderen van mensen, van organisaties, van instituties en van de samenleving.  Veranderingen van processen, producten, procedures, principes en uiteindelijk jezelf!

Duurzaam Veranderen

De mens is bij een veranderingsproces, ook bij duurzame veranderingen, de belangrijkste spil. Je kunt procedures en processen wijzigen, nieuwe technieken inzetten en je communicatie en organisatie wijzigen, zonder een commitment van de mensen is de verandering gedoemd te mislukken. Daarom richt ik me in mijn werkzaamheden ook vooral op die mens. De werkzaamheden zijn globaal over drie themavelden te verdelen:

1. Duurzaam Leren
Duurzame ontwikkeling, duurzaamheid, duurzaam leiderschap, duurzame betrokkenheid: allemaal termen die niet zo maar landen in een organisatie of bij mensen. Via specifieke trainingen, workshops, presentaties of coaching kan ik een bijdrage leveren aan het leren duurzaam te handelen. Lees meer....

2. Duurzame Processen
Processen zijn voor mij duurzaam als ze de vier p's van Duurzaamheid integreren. Voor het ontwikkelen, implementeren en begeleiden van dergelijke processen kunt u Albers & Oplossingen inschakelen. Lees meer....

3. Duurzame Diensten
Indien het veranderingsproces vraagt dat er nieuw beleid, nulmetingen en oplossingen/acties bedacht en opgesteld dienen te worden (samen met de betrokkenen) kan ik daar vanzelfsperkend vanuit mijn inhoudelijke achtergrond als duurzaamheidsadviseur een bijdrage leveren. Lees meer.....