Duurzame processen

De weg is vaak lastiger dan het doel!

Een klimaatneutrale gemeente, een duurzaam opererende onderneming, het realiseren van energieneutrale woningen of het introduceren van nieuwe duurzame organisatievormen (leefbaarheid, coöperaties, burgerinitiatieven, etc.) gaat niet vanzelf. Het zijn processen van een lange adem, met veel verschillende partijen en veel weerstand.  Een strakke planning (inclusief budgetten), het bij elkaar houden van alle stakeholders en liefst dezelfde kant uit laten kijken, goede terugkoppeling en monitoring en gericht op duidelijke (tussentijdse) resultaten zijn daarbij voor mij (vanzelfsprekend) belangrijke kaders voor mijn werkzaamheden. Dus opnieuw verbinden, delen van kennis en ervaring, de regie terugpakken en kantelen. In mijn rol als procesbegeleider/verandermanager is het in contact blijven met alle betrokkenen een essentiele voorwaarde voor het slagen van dergelijke veranderprocessen. Voor het begeleiden van dergelijke processen/transities kunt u Albers & Oplossingen inschakelen.

Op dit moment ben ik bezig met:

  1. Actieve deelname in  Met elkaar voor Mekaar een platform in Berlicum om burgerinitiatieven te faciliteren op o.a. duurzame energie, zorg, buurthulp, autodelen, etc.
  2. Medeoprichter/bestuurslid broodfonds Brabants Brood, een alternatief voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
  3. Presentator /groepsbegeleider van nieuw op te starten broodfondsen. Zie Broodfonds.
  4. Coach/begeleder van (startende) ondernemers die hun processen/diensten duurzaam willen inrichten en vanuit bezieling willen blijven doen.