Inspiratie

Veerkracht is meer dan ooit nodig in 2017

"Realiseer je dat jij altijd het beginpunt van jouw leven bent"

De wereld is meer dan ooit in beweging. We kunnen feitelijk spreken van 3 crisissen: een ecologische-, een economische- en een democratische/sociale crisis. De meest gangbare reactie, wereldwijd, is uitsluiting, terugtrekken op vertrouwde oude oplossingen en een antihouding naar politiek, elite, intelectuelen, wetenschap en cultuur.  Een weg die zinloos is en niet tot oplossingen leidt, die de zich aandienende toekomst van ons vraagt. En die invloed hebben op iedereen: op burgers/inwoners, op consumenten, op werknemers, op zelfstandigen, op ondernemingen, op overheden, op onze samenleving, op de gehele planeet!Vraagstukken als robotisering, herverdeling van werk en inkomen, zorg, globalisering, vluchtelingenproblematiek en klimaat vragen om nieuwe oplossingen.

Dat vraagt veel aanpassingsvermogen van iedereen, veerkracht om jouw antwoord te formuleren op hetgeen op je afkomt, op wat er staat te veranderen in jouw leven, in jouw organisatie, in onze samenleving.

In mijn ervaring als consultant/adviseur merk ik dat mijn interesse daarin ook verder opschuift richting ''het wezenlijke" achter de vraag zoals die in eerste instantie aan mij gesteld wordt. De vragen waarmee opdrachtgevers bij mij komen vormen feitelijk de buitenkant, de eerste laag van een veel dieper liggend vraagstuk. Onder de oppervlakte gaat het dan over worstelingen met leiderschap, transities, tanende motivatie/betrokkenheid/bezieling, behoefte aan innovatie en talentontwikkeling, missen van visie op de organisatie en haar doel. Maar ook de zoektocht naar nieuwe samenwerkingsvormen, andere verdienmodellen, waardecreatie en transities. Met andere woorden reflectie op " wie ben je, waar sta je/waarom doe ik dit en waar wil je naar toe". Zowel als mens, als burger, als ondernemer/directeur, als medewerker of als organisatie. "Ondernemen wordt daarmee weer een individu".

Met de oude aanpak (onderzoek, probleemanalyse, rapporteren en implementeren van de aanbevelingen) worden deze dieperliggende vraagstukken niet of te weinig aangeraakt. Dat is onbevredigend voor mij, maar nog meer voor de opdrachtgevers. Daarom wil ik me ook meer gaan toeleggen op die onderliggende vragen, het proces wat er achter zit. Mijn werkveld blijft Duurzame Ontwikkeling, in de volle breedte. Mijn invalshoek wordt echter meer en meer de mens binnen de organisatie. In de Theorie U van o.a. Otto Scharmer vind ik veel aanknopingspunten die ik bij mijn werkzaamheden kan toepassen.

 

Inspirerende boeken, films, muziek en websites


Boeken

 • De Staat van Nederland - Bas Heijne, 2017
 • Melancholie van de onrust - Joke J. Hermsen, 2017
 • Genade - Adyashanti, 2011
  Theorie U, Otto Scharmer, 2009
 • Inspiratie en inzet in organisaties- Als harder werken niet meer werkt-, Daniel Ofman, Servire, 2014
 • Een levensregel voor beginners, Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven, Wil Derkse, Lannoo, 2003 isbn 9789020941845
 • Intensieve Menshouderij, Hoe kwaliteit oplost in rationaliteit, Jaap Peters en Judith Pouw, Scriptum, 2005, isbn 978 90 5594 328 9
 • Onorthodoxe interventies bij coachen, de kunst van het ontregelen, Cobi Brouwer, PM, 2006, isbn 97 890 244 1616 5
 • Calimeromarketing, Waar kleine bedrijven groot in kunnen zijn, Karen Romme, Scriptum, 2004, isbn 90 5594 358 4
 • De vierde managementcrisis, Innoveren naar vraaggestuurd management, Rob Land, Scriptum Management, 2003, isbn 905594654
 • Cradle to cradle, afval=voedsel, Michael Braungarten & William McDonough, Serach Knowledge, 2007, 978 90 5594 577 1
 • Ondernemen met hoofd en hart, Duurzaam ondernemen: praktijkervaringen, Jacqueline Cramer, Van Gorcum, 2003 isbn 9023238842
 • Basisboek Duurzame Ontwikkeling, Niko Roorda, Wolters Noordhoff, 2005 isbn 90 01 26709 2
 • De druppel en de oceaan; Leiders voor een nieuwe wereld, Han Bekkers, 2008 met een woord vooraf van Herman Wijffels. ISBN 978 90 259 5896 1

Films

 • What the health, Kip Andersen, Keegan Kuhn, 2017
 • HUMAN by Yann Arthus-Bertrand, 2016
 • Die andere Heimat - Edgar Reitz 2013, Duitsland
 • Entre les murs - Laurent Cantet- 2008, Frankrijk
 • Mongolian Pingpong - Ninq Hao - 2006, Mongolie
 • Heimat trilogie (DVD)- Edgar Reitz, 1980-2002

Websites

 

Muziek

 • Omnibus - Spinvis, 2017
 • En toch - Henny Vrienten, 2014
 • My favourite Faded fantasy - Damien Rice, 2014
 • This is all Yours - Alt J, 2014
 • 21- Adele, 2010
 • Symphony no. 3 - Gorecki
 • Damien Rice - 9 (2006)
 • Tv on the radio- Dear Science (2008)
 • De Stem van mijn hart, Renze Ferwerda, 2009
 • Ken jij mij, Trijntje Oosterhuis, EMI, 2008
 • Declaration Of Dependence, Kings of Convience, 2010
 • Canto Ostinato-Simeon ten Holt

Soms kom ik uitspraken tegen in tijdschriften, kranten of op congressen die voor mij een eye-opener of gewoon inspirerend zijn. Graag wil ik die met u delen.

 

"Het bewustzijnsniveau van een organisatie kan niet hoger zijn dan dat van haar leider"
Frederic Laloux, Reinventing Organisations,

Dromen zijn antwoorden op de vragen van morgen

"Ik denk dat een duurzaam systeem niet bestaat: een duurzaam systeem is een systeem dat voelt en weet dat het niet duurzaam is, en altijd bereid is te veranderen"
(Uit: Als iedereen kiest voor duurzaamheid, Julien Haffmans en Karen Jonkers (red), LVDO/SenterNovem, april 2009)

"Vraag nooit de weg aan iemand die hem kent want dan kun je niet verdwalen"
(Rabbi Nahman, 18e eeuw)

"Leiding geven is dienen."
"Wie zijn eigen ziel bewaakt kan ook zijn medewerkers bezielen. Hij raakt aan hun diepste verlangens en motiveert hen op deze manier meer om goed werk te verrichten dan door hen meer salaris te beloven"
Uit: Bezielend leidinggeven, Anselm Grun, 2002

"Er is relatief veel aandacht uitgegaan naar duurzame energiebronnen, maar zuinig omgaan met energie is uit het zicht geraakt"
Peter Vögtlander, van de Algemene Energieraad, Bron: De Volkskrant, nov. 2004

"Werk is al datgene wat ik in relatie tot mijzelf en mijn leven doe om een mooi en waardevol leven te leiden. Alle aandacht hiervoor, elke hieraan bestede inspanning kan werk zijn, lichamelijk, psychisch of geestelijk".
Wilhelm Schmid, 2001