Nieuws

All-electric huizen nieuwe trend in bouwen

Uit een zojuist gepubliceerd overzicht van Rijksdienst voor Ondernemende Nederland onder de titel Nul op de meter - Ervaringen van vernieuwers in de woningbouw (juli 2015) blijkt dat bouwers van nieuwbouwwoningen die Nul op de meter concepeten ontwikkelen in toenemende mate over gaan op All-electric. Aardgas lijkt z’n langste tijd te hebben gehad in de woningbouw. Van de zeven concepten die in deze publicatie worden besproken, zijn er vijf all-electric. De meeste concepten gaan uit van een elektrische warmtepomp voorverwarming en warmtapwater. U kunt hier het volledige rapport lezen.

 

Circulaire economie: van wens naar uitvoering - Rapport van Rli

Op 18 juni 2015 heeft het Rli (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur) haar advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’ aangeboden aan minister Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu. In het advies stelt de raad dat Nederland kan profiteren van een slimmer omgaan met grondstoffen. De uitdaging voor Nederland is volgens de Rli om op de bestaande activiteiten voort te bouwen en hiertussen meer samenhang te creëren, waardoor de circulaire economie zich van experiment naar gemeengoed kan ontwikkelen. In het advies werkt de raad een aantal aanbevelingen hiervoor uit, aan het Rijk, provincies, regio’s en gemeenten. In het advies stelt de raad dat Nederland kan profiteren van een slimmer omgaan met grondstoffen. Om dit te bereiken is een kabinetsbrede circulaire agenda nodig. Op deze manier kan meer samenhang ontstaan in de grote inspanningen die op dit moment al op diverse plaatsen worden geleverd om de economie circulair te maken.

 

'Nieuwe Business Modellen' Samen werken aan waardecreatie - Jan Jonker

Nieuwe Businessmodellen - Samen werken aan waardecreatie. 
Een inspiratie- en werkboek om samen te werken aan waardecreatie. Een boek van en voor mensen in deze tijd. Een boek waar u zelf mee aan de slag kan gaan voor een nieuw business model.

Het doel van het boek is te zorgen dat zo veel mogelijk mensen op duurzame wijze hun leven kunnen inrichten. Dat is hard nodig, want er dreigt een generatie jongeren aan de zijlijn te blijven staan die moet toekijken hoe we voor hen de toekomst verpesten. Voor hen moeten we zorgen dat we stoppen met de laatste grondstoffen opmaken en onze economie blijven voortbouwen op een piramidesysteem.  Een groep pioniers heeft inmiddels het wiel wel uitgevonden wat dat betreft. Duurzaamheid is volwassen geworden, het amateurisme voorbij. Opschaling naar een goed functionerende participatiemaatschappij ligt nu binnen ons bereik”. Het boek is ontstaan op basis van crowdthinking waar ruim vijftig mensen aan meegedacht en meegeschreven hebben en waar onderzoek voor is gedaan. Aldus  Jan Jonker.

Boek Nieuwe Business Modellen (2014)

Auteur: Jan Jonker (red.), 2014,  € 39,50

Nieuwe website Circulairondernemen.nl

Circulairondernemen.nl is de nieuwe online community voor iedereen die een bijdrage levert aan de circulaire economie. Op deze site vind je inspiratie, tools en middelen én netwerk op het gebied van circulair ondernemerschap.

Om de gang naar een circulaire economie slim te versnellen hebben Circle Economy, Click NL Design, De Groene Zaak, Het Groene Brein, MVO Nederland en RVO.nl de handen ineengeslagen. Samen met partners als het ministerie van IenM, TNO, Acceleratio en IMSA werken wij in 7 thema’s aan de realisatie van acceleratie naar een circulaire economie: RACE.

Zie website: www.circulairondernemen.nl

 

Nieuw: Verandering van tijdperk. Het nieuwe boek van Jan Rotmans over de kanteling die nu bezig is

Verandering van tijdperk’ geeft een ontluisterend beeld van de kanteling die nu plaatsheeft; in de energiesector, maar ook in de economie, de financiële wereld en het onderwijs. Rotmans stelt dat Nederland de komende decennia zal transformeren naar een nieuwe samenleving waarin de machts­ver­hou­din­gen zoals we die nu kennen radicaal zijn omgegooid. Dit is geen idealistisch verge

 

zicht, maar de onontkoombare uitkomst van de kantelperiode waarin Nederland zich nu bevindt.

Jan Rotmans

 Specificaties

 Auteur: Jan Rotmans
 ISBN:
978-94-6104-035-0
 Uitgeverij: Aneas