Referenties

Hier treft u een overzicht aan van werkzaamheden die ik de afgelopen jaren heb uitgevoerd. De werkzaamheden zijn per thema gerubriceerd.

1. Projecten

 • Opstellen rapportage betreffende ontwikkelingen van nieuwe inzamelsystemen afval, april-juni 2014
 • Voorlichter Zonnepanelenacties groepsaankopen Ichoosr, 2014 - 2016
 • Procesbegeleider Taskforce Duurzame Woningbouw, gemeente 's-Hertogenbosch, 2009-2012
 • Projectleider energieneutraal renoveren, gemeente 's-Hertogenbosch, 2012
 • Onderzoek potenties Bedrijfsverzamelgebouw Gemonde, gemeente Sint-Michielsgestel, 2011
 • Energieprojecten basisscholen 2005-2008, in opdracht van gemeenten Uden, Bernheze en Veghel
 • Projectleider duurzame Ontwikkeling IVN Brabant en Limburg, 2005-2007, IVN Consulentschap Brabant en Limburg
 • Onderzoek naar leefbaarheid, Gemeente Boxtel, 2008
 • Energiebesparingproject bij vier gemeenten (Cuijk, Maasdonk, St. Oedenrode en Veghel) voor huishoudens met lage inkomens, 2008-2010
 • Energieworkshops, diverse gemeenten (Gemeente Maasdonk)
 • Onderzoek naar mogelijkheden van een NME-centrum (gemeente St. Michielgestel), 2009
 • Invoering Duurzaam Ondernemen bij kinderopvang 2Samen, Den Haag, 2009
 • Opstellen mobiliteitsplannen 2008-2011 (gemeente Cuijk, Bernheze en Son en Breugel)
 • Duurzaam Inkopen, Cd-roms en websites, 2006 (PMA milieuadviseurs)
 • Milieuzorg op scholen, 2004-2007 (in opdracht van gemeenten Uden, Bernheze en Veghel)

2. Processen en leren

 • Procesbegeleider oprichting Broodfondsen, Broodfondsmakers, 2014 - heden
 • Workshop Angst versus Vertrouwen, Nationale Wandelcoachdag, 2017
 • Begeleiden van een groep bewoners rondom Bewustbouwen, 2014
 • Interim-coördinator KVO Tilburg 2007-2008
 • Studiedag Duurzaam Adviseren bij RMB, 2008

3. Overige werkzaamheden

 • Initiatiefnemer van Met elkaar voor Mekaar, burgerinitaitief gemeente Sint-Michielsgestel, 2013
 • Initiatiefnemer van OnzeDorpstafel in gemeente Sint-Michielsgestel, 2016
 • Inititaitiefnemer van GezondeRoute, open dag van alle professionals in gemeente Sint-Michielsgestel rondom het thema gezond zijn, 2016-2017
 • Inventariseren van initiatieven rondom Jeroen Bosch jaar 2016, gemeente Sint-Michielsgestel, 2014
 • Ondersteuning Bouwbedrijf M. Albers, 2005-2016
 • Terugdringen Ziekteverzuim, 2006, Kamer van Koophandel Brabant
 • Astense bedrijven maken werk van Zorg, 2002-2004. Gemeente Asten en Emancipatiebureau Noord-Brabant
 • Beoordeling sociale veiligheid Rotondeontwerp N617, 2005, Provincie Noord-Brabant
 • Beleidsvisie Ondernemersvereniging Berlicum, 2009